Tags: Bơm ly tâm phân trục GHS

Bơm ly tâm phân trục GHS

Bơm ly tâm phân trục GHS

Công suất: 0,55kW - 315kW
Đường kính: 32mm - 300mm
Cột áp: 5,2m - 150m
Lưu lượng: 4,5m³/h - 1660m³/h
Chất liệu: FC200
Liên...
Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam