KHI BƠM KHÔNG KHỞI ĐỘNG

  • Khi lắp đặt hệ thống bơm, đôi khi bị một số sự cố ngoài ý muốn nhưng thật ra rất dễ xác định
  • Chủ yếu là chúng ta bình tĩnh theo từng bước thực hiện thì mọi việc đâu vào đó thôi.

Khi bơm không khởi động được ta tiến hành các bước sau:

  1. Kiểm tra nguồn điện cấp
  2. Ống nước, van 1 chiều
  3. Chiều quay bơm
  4. .........................

THAM KHẢO HÌNH SAU:

Bài viết liên quan

Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam