THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIETWATER HÀNG NĂM

Các năm đều tham dự hội chợ triễn lãm:

         Và năm 2021 này cũng sẽ tham gia tại SECC quận 7 - TPHCM: giới thiệu một số công nghệ mới trong ngành xử lý nước thải và khí thải

Related Projects

CÔNG TRÌNH 5

CÔNG TRÌNH 5

Cập nhật: 18 Thg10 , 2018
CÔNG TRÌNH 4

CÔNG TRÌNH 4

Cập nhật: 08 Thg5 , 2017
CÔNG TRÌNH 3

CÔNG TRÌNH 3

Cập nhật: 08 Thg5 , 2017
CÔNG TRÌNH 2

CÔNG TRÌNH 2

Cập nhật: 08 Thg5 , 2017
CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TRÌNH 1

Cập nhật: 08 Thg5 , 2017
CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH

Cập nhật: 08 Thg5 , 2017
Copyright © 2022 gsd.net.vn | Designed by Viễn Nam